VOL 22, NO 1 (2017)

DOI: https://dx.doi.org/10.11158/saa.22.1

Open Access Open Access  Restricted Access Subscription Access

Table of Contents

Article

Rainer Oehme, Malena Bestehorn, Silke Wölfel, Lidia Chitimia-Dobler
1–6
Fatemeh Ganjisaffar, Thomas M. Perring
7–13
Meryem Bingül, Salih Doğan
14–20
Mustafa Akyol, Kamil Koç
21–27
Sebastián Muñoz-Leal, Ricardo A. Dias, Carlos R. Abrahão, Marcelo B. Labruna
28–41
Samuel Geremias Dos Santos Costa, Hans Klompen, Emili Bortolon Dos Santos, Mario Arthur Favretto, Almir Rogério Pepato
42–57
Tian-Ci Yi, Man Liu, Jian-Jun Guo, Dao-Chao Jin
58–73
Mansoureh Ahaniazad, Mohammad Bagheri, Mohammad Ali Akrami, Elizabeth Hugo-Coetzee
74–84
Tianhong Wang, Shang Jin, Ming Liu, Tuo Li, Qingying Jia, Xiaolong Yang, Hui Wang, Zhijun Yu, Jingze Liu
85–90
Hironori Sakamoto, Tomoko Matsuda, Reiko Suzuki, Yutaka Saito, Jian-Zhen Lin, Yan-Xuan Zhang, Yukie Sato, Tetsuo Gotoh
91–101
Sergey G. Ermilov
102–114
Alexander Khaustov
115–124
Ladislav Miko, Sergey G. Ermilov, Leonila Corpuz-Raros
125–134
Mostafa Khanamani, Yaghoub Fathipour, Ali Asghar Talebi, Mohammad Mehrabadi
135–147
Ya Ying Li, Xiao Fan, Guo Hao Zhang, YI QING LIU, HAN QIU CHEN, HUAI LIU, JIN JUN WANG
148–158