Vol 21, No 12 (2016)

DOI: https://dx.doi.org/10.11158/saa.21.12

Open Access Open Access  Restricted Access Subscription Access

Table of Contents

Article

Sergey G. Ermilov
1591–1603
Juliana Granich, Tamara Bianca Horn, Júlia Horn Körbes, Maicon Toldi, Guilherme Liberato da Silva, Noeli Juarez Ferla
1604–1613
Min Ma, Qing-Hai Fan, Sheng-Cai Li
1614–1630
Marliza Beatris Reichert, Maicon Toldi, Noeli Juarez Ferla
1631–1640
Heung-Chul Kim, Young-Soo Kwon, Mi-Ran Kim, Chang-Uk Park, Seok-Min Yun, Won-Ja Lee, Sung-Tae Chong, Terry A. Klein, Richard George Robbins
1641–1650
Rui Jiao, Changxin Xu, Lichen Yu, Xiong Zhao He, Guangyu Qiao, Limin He, Litao Li
1651–1661
Maicon Toldi, Marliza Beatris Reichert, Priscila de Andrade Rode, Liana Johann, Noeli Juarez Ferla
1662–1669
Fen-lian Li, Ting Li, Jie Su, Shuai Yang, Pei-ling Wang, Jian-ping Zhang
1670–1680
Vahid Ghasemi, Saeid Moharramipour, Gholam Hossein Tahmasbi
1681–1692

Editorial

Wendy Lam, Zhi-Qiang Zhang
1693–1709
Liu Jianfeng, Zhi-Qiang Zhang
1710–1712