Systematic and Applied Acarology

2016 Impact Factor 1.467 (ranked 31 of 91 entomology journals in JCR 2017 edition); Editor-in-Chief Prof Zhi-Qiang Zhang

Announcements

 

New impact factor for 2016 is 1.467

 
The 2016 impact factor for SAA is 1.467. SAA improved its ranking among entomological journals (now in Q2, ranked 31 of 91).  
Posted: 2017-06-13 More...
 
More Announcements...

Vol. 22, No. 7 (2017)

Open Access Open Access  Restricted Access Subscription Access

Table of Contents

Article

Sergey G. Ermilov, Jhih-Rong Liao
897–914
Dong Liu, Donghui Wu
915–924
Philipp Chetverikov, Charnie Craemer
925–947
Sergey G. Ermilov
948–961
Heung-chul Kim, Chang-uk Park, Miran Kim, Yang-mo Kim, Sook-young Cho, Kwang-ho Choi, Juhan Yeo, Young-soo Kwon, Jaree L. Johnson, Derek R. Monthei, Sung-tae Chong, Terry A. Klein, Richard George Robbins
962–967
Yun Xu, QING-HAI FAN, Fei-Ping Zhang, Jian Huang
968–979
Anna Seniczak, Stanisław Seniczak, Radomir Graczyk, Grzegorz Bukowski
980–992
Yuping Mo, Yan Lai, Yeyun Zhao, Guoquan Wang
993–1011
Si-Yuan Xu, Tian-Ci Yi, Dao-Chao Jin
1012–1021
Sergey G. Ermilov
1022–1036
Adenir Teodoro, Maria de Jesus Sousa Silva, José Guedes Sena Filho, Eugenio Oliveira, Andréia Galvão, Shênia Silva
1037–1047
Xin-Feng Zhang, Tian-Ci Yi, Jian-Jun Guo, Dao-Chao Jin
1048–1058
Yuan Zheng, Patrick De Clercq, Zi-Wei Song, Dun-Song Li, Bao-Xin Zhang
1059–1068
Sergey G. Ermilov, Leonila Corpuz-Raros
1069–1086

Correspondence

Melina Soledad Almada, Claudia Viviana Cédola
1087–1090