Vol 21 (2019)

Table of Contents

Articles

Artem A. Lyubas, Teodor F. Obada, Mikhail Y. Gofarov, Vidas V. Kriauciunas, Ilya V. Vikhrev, Igor N. Nicoara, Ivan N. Bolotov
PDF
1-16
Rainer Breitling
PDF
17-37
Roman V. Yakovlev
PDF
42-45
Anton M. Lyakh, Yekaterina D. Bedoshvili, Olga V. Shikhat
PDF
46-52
Anton V. Volynkin, Karel Černý
PDF
53-61
Anton V. Volynkin, Karel Černý
PDF
70-79
Jozef Grego, Peter Glöer
PDF
80-85
Jozef Grego, Peter Glöer
PDF
86-89
Elena V. Aistova, Vitaliy G. Bezborodov, Tatyana O. Markova, Mikhail V. Maslov, Lyubov A. Fedina
PDF
90-99
Elena V. Aistova, Galina V. Talovina
PDF
100-107

Correspondence

FIRST RECORDS OF COSSIDAE (LEPIDOPTERA) OF REPUBLIC OF RWANDA
Roman V. Yakovlev, Thomas J. Witt
PDF
38-41
HOW NOT TO CONDUCT A SCIENTIFIC DEBATE: A COUNTERPOINT TO THE RECENT CRITIQUE OF THE PRAGMATIC CLASSIFICATION” OF JUMPING SPIDERS (ARTHROPODA: ARACHNIDA: ARANEAE: SALTICIDAE)
Rainer Breitling
PDF
62-69