Zootaxa

A mega-journal for zoological taxonomists in the world
2016 impact factor: 0.972 

Announcements

 

Zootaxa special volumes "Ontogeny and morphological diversity in immature mites"

 
A series of special volumes on "Ontogeny and morphological diversity in immature mites" will be published in Zootaxa.  
Posted: 2018-07-31 More...
 
More Announcements...

Vol 4532, No 3: 19 Dec. 2018

Open Access Open Access  Restricted Access Subscription or Fee Access

Table of Contents

Articles

WENDY Y. WANG, GORDON W.J. YONG, WEEYAWAT JAITRONG
301–340
XUN BIAN, FUMING SHI
341–366
ZHENG GONG, JÖRG FREYHOF, JIAN WANG, MENG LIU, FEI LIU, PENGCHENG LIN, YUELIANG JIANG, HUANZHANG LIU
367–384
GUO-CHEN JIANG, JOSÉ M. LANDEIRA, TUNG-WEI SHIH, TIN-YAM CHAN
385–395
LÍVIA MARIA FUSARI, GALILEU P.S. DANTAS, NEUSA HAMADA, VANDERLY ANDRADE-SOUZA, KÁTIA M. LIMA, JANISETE G. SILVA
396–406
JAMES A. NICHOLLS, GEORGE MELIKA, JOHN DeMARTINI, GRAHAM N. STONE
407–433
WEIJIAN HUANG, YALIN ZHANG
434–440

Correspondence

CAMILA CAMARGO DE SOUZA, MAURICIO RIVERA-CORREA, JOSE M. PADIAL, SANTIAGO CASTROVIEJO-FISHER
441–443
NARESH M. MESHRAM, STUTI STUTI, TAHSEEN RAZA HASHMI
444–446
LAURENCE A. MOUND
447–450