Vol 297, No 1

22 February 2017

DOI: http://dx.doi.org/10.11646/phytotaxa.297.1

Open Access Open Access  Restricted Access Subscription or Fee Access

Table of Contents

Article

JULIANA CHACÓN, MOHAN SIWAKOTI, HARTMUT H. HILGER, MAXIMILIAN WEIGEND
1–14
MOSLEM PAPIZADEH, MOHAMMAD REZA SOUDI, LEILA AMINI, NALIN N. WIJAYAWARDENE, KEVIN D. HYDE
15–28
LI SONG WANG, XIN YU WANG, DONG LIU, LEENA MYLLYS, HAI XIA SHI, YAN YUN ZHANG, MEI XIA YANG, LI JUAN LI
29–41
LONG WANG, CHEN REN, qin-er Yang
42–52
LUDWIG BEENKEN
53–61
ALEXANDER B. DOWELD
62–70
PEERUMUHAMMED SUBAIDA SHAMEER, THYAGARAJAN SABU, NARAYANAN NAIR MOHANAN
71–76
AMÉLIA CARLOS TULER, MARCELO DA COSTA SOUZA, TATIANA TAVARES CARRIJO, ARIANE LUNA PEIXOTO
77–82

Correspondence

YONG WANG, WEN-FEN XU, SHUN-ZHI HE
83–85
SUBIR BANDYOPADHYAY
86–88
GUSTAVO HASSEMER
89–92
SEYED MOHAMMAD MAHDI HAMDI, MOSTAFA ASSADI
93–96
TINA J. AYERS, PETR SKLENÁŘ, DIANA M. FERNÁNDEZ
97–100