Vol 296, No 1

14 February 2017

DOI: http://dx.doi.org/10.11646/phytotaxa.296.1

Open Access Open Access  Restricted Access Subscription or Fee Access

Table of Contents

Article

DENISE MONTE BRAZ, REINALDO MONTEIRO
1–40
JUVENAL E. BATISTA G., SCOTT A. MORI
41–52
BRANDON T. SINN
53–62
CLAUDIO NICOLETTI DE FRAGA, DAYVID RODRIGUES COUTO, EMERSON RICARDO PANSARIN
63–72
RENATA DOS SANTOS CHIKOWSKI, KARL-HENRIK LARSSON, TATIANA BAPTISTA GIBERTONI
73–80
ANA PAULA FORTUNA-PEREZ, MARCOS JOSÉ DA SILVA, ELISA SILVA CÂNDIDO, WANDERLEIA DE VARGAS, THIAGO COBRA E MONTEIRO, MOHAMMAD VATANPARAST
81–87
NENG WEI, YAN-JUN ZHANG, ZHUN XU, ELIZABETH MWIHAKI KAMANDE, VERONICAH MUTELE NGUMBAU, GUANG-WAN HU
88–92
CHING-I PENG, ROSARIO RIVERA RUBITE, CHE-WEI LIN
93–97

Correspondence

XIAO-GANG XU, XIN-MAO ZHOU, LI-BING ZHANG
98–99

Erratum

SUBIR BANDYOPADHYAY, PARTHA PRATIM GHOSHAL
100–100