Vol 295, No 3

10 February 2017

DOI: http://dx.doi.org/10.11646/phytotaxa.295.3

Open Access Open Access  Restricted Access Subscription or Fee Access

Table of Contents

Article

HESTER M. STEYN, ABRAHAM E. VAN WYK
201–217
JIE-YU WANG, ZHONG-JIAN LIU, XIN-YI WU, JIU-XIANG HUANG
218–226
MICHAEL G. SIMPSON, RONALD B. KELLEY
227–236
PEI-LIANG LIU, YING WEI, JUN WEN, ZHAO-YANG CHANG
237–245
ZHI-QUN LIANG, HUI CHAI, SHUAI JIANG, ZHENG-KUN YE, NIAN-KAI ZENG
246–254
CANDAN AYKURT, KEMAL YILDIZ, AYŞEN ÖZÇANDIR, FATMA MUNGAN, İ. GÖKHAN DENİZ
255–262
MICHAL SOCHOR, RAHAYU SUKMARIA SUKRI, FAIZAH METALI, MARTIN DANČÁK
263–270
METİN ARMAĞAN, FEVZİ ÖZGÖKÇE, ALİ ÇELİK
271–279
DUILIO IAMONICO, EMANUELE DEL GUACCHIO
280–286
MILENE MARIA DA SILVA-CASTRO
287–291
LI-HUA YANG, JING-ZHONG HUANG, FANG-DONG DENG, MING KANG
292–296

Correspondence

TAPAS CHAKRABARTY, VENKATACHALAM SAMPATH KUMAR
297–300