Vol 218, No 2

2 July 2015

DOI: https://dx.doi.org/10.11646/phytotaxa.218.2

Open Access Open Access  Restricted Access Subscription or Fee Access

Table of Contents

Article

Adam Karremans, Diego Bogarín, Franco Pupulin, Carlyle Luer, Barbara Gravendeel
101–127
André Aptroot, Damien Ertz, Jeanne Dos Reis Silva, Martin Grube, Marcela Eugenia da Silva Cáceres
128–136
huiyin song, qi zhang, guoxiang liu, zhengyu hu
137–146
Ashley N. Egan, Bo Pan
147–155
Shang Hui, Ma Qi-Xia, Yan Yue-Hong
156–162
Andrew Henderson
163–170
PEDRO PABLO FERRER-GALLEGO, FERNANDO BOISSET
171–176
Laurence E. Skog, John Littner Clark
177–183

Correspondence

BJM zonneveld
184–188
PRABHA SHARMA, RITA SINGH
189–192
Fang Wen, Yi-Gang Wei, Michael Möller
193–194
Priyanka Agnihotri, Danish Husain, Tariq Husain
195–196
YI-FAN DUAN, Libing Zhang
197–199

Erratum

Ashish N. Nerlekar
200–200