Phytotaxa

World's foremost journal of botanical systematics and biodiversity (plants, algae and fungi)

Announcements

 

A heterotrophic flower from Phytotaxa named a TOP 10 new species 2018

 
A new species of heterotrophic flower, Sciaphila sugimotoi, published in Phytotaxa (314: 279-284) by Suetsugu, K. and T. Nishioka was voted among TOP 10 new species described in 2017: http://www.esf.edu/top10/2018/07.htm  
Posted: 2018-05-31 More...
 
More Announcements...

Vol 407, No 1: 26 June 2019

Open Access Open Access  Restricted Access Subscription or Fee Access

Table of Contents

Editorial

DAI-KE TIAN, YU-MIN SHUI, MARK HUGHES, RUTH KIEW, MARK TEBBITT, PETER W. MOONLIGHT
1–2
DAI-KE TIAN, YU-MIN SHUI, MARK HUGHES, RUTH KIEW, MARK TEBBITT, PETER W. MOONLIGHT
3–4

Article

SHIH-HUI LIU, YU-HSIN TSENG, DIAITI ZURE, ROSARIO RIVERA RUBITE, TEODORA D. BALANGCOD, CHING-I PENG, KUO-FANG CHUNG
5–21
WISNU HANDOYO ARDI, DEDEN GIRMANSYAH, CHE-WEI LIN, MARK HUGHES
22–28
WEN-HONG CHEN, SHI-WEI GUO, SIRILAK RADBOUCHOOM, WEN-KE DONG, ZHONG-XUAN WANG, HUI-HUI XI, YU-MIN SHUI
29–35
MICHAEL AGBAYANI CALARAMO, ROSARIO RIVERA RUBITE, CORA MARIE PUGAL, CHEI-WEI LIN
36–42
LUÍS ADRIANO FUNEZ, JULIO CESAR JARAMILLO
43–50
WEN-GUANG WANG, XIAO-AN LANG, LEI-LEI YANG, HONG WU, SHOU-ZHOU ZHANG
51–58
YI TONG, DAI-KE TIAN, JIANG-PING SHU, YAN XIAO, BING-MOU WANG, NAI-FENG FU
59–70
SIRILAK RADBOUCHOOM, WEN-HONG CHEN, SHI-WEI GUO, HIEU QUANG NGUYEN, SINH KHANG NGUYEN, HIEP TIEN NGUYEN, YU-MIN SHUI
71–78
DEDEN GIRMANSYAH, SUSILA SUSILA, MARK HUGHES
79–100
DAI-KE TIAN, CHUN LI, XUN-LIN YU, JIAN-LIN ZHOU, KE-MING LIU, JIANG-PING SHU, XI-LE ZHOU, YAN XIAO
101–110
MARK C. TEBBITT
111–115